L’Hospital Clínic de Barcelona ja realitza actualment un de cada quatre trasplantaments de ronyó de donant viu mitjançant cirurgia robòtica, cosa que permet aplicar tècniques mínimament invasives, tant per al donant com per al receptor. L’equip, dirigit pel Dr. Antonio Alcaraz, és el grup de referència per a la introducció d’aquesta tècnica a Europa per nombre de trasplantaments i per ser pioners.

L’any 2016 s’han dut a terme un total de 55 trasplantaments de ronyó a l’Hospital Clínic, dels quals 14 han utilitzat aquesta tècnica. “El nostre objectiu és arribar al 40% de trasplantaments. Des de l’estiu passat hem fet un salt important i volem continuar per aquest camí ” , explica el Dr. Antonio Alcaraz , cap del Servei d’Urologia del Clínic. El Dr. Alcaraz indica també que “Aquesta cirurgia és la nostra tècnica d’elecció per als trasplantaments renals de donant viu. Fem ús de la cirurgia oberta quan es preveuen dificultats quirúrgiques“.

L’equip que dirigeix el Dr. Alcaraz és grup de referència en la introducció d’aquesta tècnica a Europa per ser-ne pioners i per nombre de trasplantaments. “Gràcies al compromís de tot l’equip hem pogut situar el Clínic a l’avantguarda europea i mundial del trasplantament“, afirma el cirurgià.

L’adopció de tècniques mínimament invasives, tant per al donant com per al receptor, permet la reducció de la cirurgia oberta, disminueix el risc de complicacions i afavoreix una ràpida recuperació del pacient trasplantat. La cirurgia amb robot es porta a terme mitjançant quatre petites incisions a l’abdomen del pacient per col·locar els braços de la màquina. L’òrgan s’introdueix o s’extreu per la vagina en el cas de les dones o mitjançant una incisió de 6 cm. al melic en el cas dels homes.

A l’agost de 2015 un equip liderat pel Dr. Antonio Alcaraz va extreure dos ronyons per nefrectomia transvaginal, és a dir, a través de la vagina de les donants, i els va implantar en els receptors mitjançant cirurgia robòtica, utilitzant el robot Da Vinci Xi.

La incorporació de la robòtica en el trasplantament de ronyó és un gran avenç, en opinió del Dr. Alcaraz perquè “no podíem utilitzar laparoscòpia perquè els instruments no ens permetien maniobrar de forma adequada. Amb el Da Vinci Xi podem tenir més moviments que el d’un canell humà i podem moure’ns amb gran precisió perquè cada gest es reprodueix en una escala d’1 a 10. Això vol dir que podem aconseguir un desplaçament mínim amb un moviment natural “.

La tècnica per dur a terme el trasplantament de ronyó complet amb cirurgia robòtica és complexa però està completament estandarditzada. A l’Índia, país en el qual ha estat desenvolupada, s’han dut a terme més de 400 trasplantaments renals d’aquest tipus. “Es tracta d’un canvi de paradigma en la realització d’aquest tipus d’intervencions“, afirma el Dr. Alcaraz. “Les tècniques de mínima invasió, que ja s’aplicaven en altres cirurgies, arriben ara al trasplantament renal“, afegeix.

Robot Da Vinci Xi

El robot quirúrgic Da Vinci Xi és un equipament d’alta tecnologia que obre la porta a realitzar intervencions de diferents especialitats des d’un abordatge mínimament invasiu i amb més precisió que la laparoscòpia convencional. En un futur proper també permetrà realitzar, d’una forma optimitzada, intervencions a través d’un únic orifici gràcies a la tecnologia Single Port (SP).