La revista Gastroenterology ha publicat un assaig clínic promogut i coordinat per l’Hospital Clínic – IDIBAPS on es demostra que afegir simvastatina a la teràpia que segueixen els pacients amb cirrosi pot allargar-los la supervivència. L’article el firmen, entre d’altres, el Dr. Jaume Bosch, hepatòleg del Clínic i cap de l’equip d’investigació Hemodinàmica hepàtica i hipertensió portal de l’IDIBAPS; els doctors Juan Carlos García-Pagán i Juan González-Abraldes, del mateix grup d’investigació, i el Dr. Ferran Torres, director de la plataforma Estadística mèdica de l’IDIBAPS.

La cirrosi hepàtica és una malaltia amb una alta prevalença: s’estima que a Europa i a Estats Units hi ha 250 casos anuals per cada 100.000 persones. A Espanya, entre l’1 i el 2% de la població la pateixen, i és més freqüent entre els homes de més de 50 anys. Aquesta malaltia consisteix en la destrucció de l’estructura vascular i dels teixits del fetge, que es veuen substituïts per fibrosi, cicatrius i nòduls.

Els investigadors han pogut comprovar que l’administració de simvastatina, un fàrmac que s’utilitza per controlar els nivells elevats de colesterol, allarga la supervivència en pacients amb cirrosi si la malaltia ha progressat poc: “l’efecte beneficiós de la simvastatina” diu el Dr. Bosch, “és difícil que es manifesti en estadis molt avançats de la cirrosi”.

Com és que la simvastatina contribueix a la millora del pronòstic dels pacients cirròtics? Això es deu a la capacitat de reduir significativament la mortalitat lligada a recidiva hemorràgica i a infeccions. L’estudi ha mostrat que tot i que el fàrmac no pot prevenir hemorràgies ni infeccions, sí que pot atenuar-ne els efectes perjudicials en el curs de la malaltia.

El nostre grup de recerca” diu el Dr. Bosch, “havia comprovat que les estatines, la classe de fàrmacs als quals pertany la simvastatina, tenien un paper importantíssim per prevenir les lesions per isquèmia – reperfusió”. És a dir, aquest medicament pot disminuir el patiment cel·lular del fetge quan es disminueix i restableix el reg sanguini. “A més”, recorda el Dr. Bosch, “havíem investigat en el fetge que les estatines també protegien en el shock sèptic, ja que prevenen o atenuen el dany de l’endoteli hepàtic”.

De la recerca preclínica als assajos en pacients

El camí que ha portat a la demostració dels efectes positius de la simvastatina es va iniciar a partir de la recerca bàsica, portada a terme exclusivament amb finançament públic, al laboratori Hemodinàmica hepàtica i pressió portal de l’IDIBAPS.

Els resultats publicats a Gastroenterology són fruit de molts anys d’estudi sobre com millorar la cirrosi a partir d’esforços dirigits a protegir les cèl·lules endotelials. La recerca bàsica havia demostrat que l’increment de l’expressió del factor de transcripció KLF2, que codifica gens protectors de l’endoteli, contribueix a desactivar les cèl·lules estrellades hepàtiques. La simvastatina afavoreix l’augment de KLF2 i per tant és capaç de fer que les cèl·lules hepàtiques estrellades, responsables de la producció de fibra i de l’augment de la resistència vascular intrahepàtica, tornin al seu estat normal.

Referència de l’article

Addition of Simvastatin to Standard Therapy for the Prevention of Variceal Rebleeding Does Not Reduce Rebleeding but Increases Survival in Patients With Cirrhosis

Juan G. Abraldes, Candid Villanueva, Carles Aracil, Juan Turnes, Manuel Hernandez-Guerra, Joan Genesca, Manuel Rodriguez, Jose Castellote, Juan Carlos García-Pagán, Ferran Torres, Jose Luis Calleja, Agustin Albillos, Jaume Bosch.

Gastroenterology, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2016.01.004