El Dr. Manuel Ramos-Casals presenta la primera guia internacional per a l’abordatge terapèutic dels pacients amb VHC i manifestacions extrahepàtiques amb les noves teràpies antivíriques d’acció directa

Estás aquí: