En la Junta Facultativa de l’Hospital Clínic de Barcelona celebrada el 17 de juny de 2019, el Dr. José Hernández-Rodríguez va ser nomenat Coordinador del Programa de Malalties Minoritàries de l’Hospital Clínic de Barcelona. Aquest programa té com a objectiu donar suport, visibilitat, formació i una coordinació transversal als grups i unitats de l’Hospital (actualmente, més de 40) que tenen interès assistencial i trajectòria científica en malalties minoritàries. Aquestes són malalties amb una prevalença inferior a  5 casos/10.000 habitants (1/2.000) i tenen un curs crònic, debilitant i ambseqüeles o amb risc vital.

El Dr. Hernández-Rodríguez es Consultor del Servei de Malalties Autoimmunes de l’Hospital Clínic i Professor Associat Mèdic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, amb una especial dedicació a malalties minoritàries com les malalties autoinflamatòries de l’adult i les vascultiis sistèmiques.