El Dr. Manuel Ramos-Casals presenta la primera guia internacional per a l’abordatge terapèutic dels pacients amb VHC i manifestacions extrahepàtiques amb les noves teràpies antivíriques d’acció directa

Entre els experts no existeix actualment un consens internacional referent al tractament clínic i terapèutic dels pacients infectats pel virus de l’hepatitis C (VHC) amb manifestacions extrahepàtiques (MEH), ja que és necessari un enfocament multidisciplinari i complex. Per proporcionar aquest enfoc de forma homogènia, el Grup Internacional d’Estudi de les Manifestacions Extrahepàtiques relacionades amb el…