Entre el 10 i el 14 de setembre, més de 6.500 especialistes es reuneixen Barcelona amb motiu del Congrés Europeu de Radiologia Intervencionista i Cardiovascular (CIRSE). La Dra. Marta Burrel, radiòloga intervencionista a l’Hospital Clínic de Barcelona, és la chairperson local del congrés, el més important sobre aquesta especialitat a nivell mundial.
La radiologia intervencionista és una especialitat dins de la radiologia que utilitza tècniques d’imatge per diagnosticar o tractar malalties mitjançant procediments mínimament invasius. S’utilitzen catèters que es fan arribar fins el vas sanguini o els òrgans que s’han d’intervenir, guiats amb l’ajuda de diferents tècniques de diagnòstic per la imatge (raigs X, ecografia o tomografia computeritzada, entre d’altres). El principal avantatge de l’aplicació d’aquestes tècniques és que suposen un menor risc que les intervencions convencionals, amb un temps d’hospitalització més curt.
Al servei de Radiodiagnòstic del Centre de Diagnòstic per la Imatge del Clínic (CDIC), dirigit per la Dra. Laura Oleaga, en l’àmbit de la Radiologia Intervencionista es realitzen procediments com l’embolització de vasos sanguinis, que permet controlar o prevenir el sagnat anormal dels vasos i controlar el creixement de tumors; la trombectomia, tècnica que permet extreure un trombe d’un vas obstruït; o la trombòlisi, que s’utilitza per dissoldre coàguls sanguinis anormals i millorar el flux del vas.
Per tal d’apropar aquesta especialitat a la societat, durant el CIRSE ha tingut lloc la primera Wiki-Maratón en el context d’un congrés mèdic. Durant l’event, especialistes en radiologia intervencionista han incorporat continguts a la Wikipedia sobre diferents tècniques que s’utilitzen en aquest camp.