Després de l’èxit de les convocatòries anteriors, la beca Fellow en Cirurgia Hepàtica i Trasplantament de Fetge Hospital Clínic – Astellas Pharma torna a oferir una formació integral durant un any a un cirurgià en aquest camp. En aquesta cinquena edició, ha recaigut en la Dra. Farah Al Shwely Abduljabar, adjunta al Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Guadalajara.

La doctora s’incorporarà al Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Clínic, dirigit pel Dr. Juan Carlos García-Valdecasas i que disposa d’un dels programes de trasplantament i cirurgia de fetge dels més complets d’Espanya. Aquest programa formatiu inclou tant el desenvolupament d’habilitats en processos quirúrgics sofisticats i complexos, com en aptituds per al desenvolupament de la capacitat de lideratge d’equips de treball.

Farah Al Shewly explica que “aquesta beca suposa una oportunitat única per poder formar-me en cirurgia hepatobiliopancreàtica en un centre de referència i sense la necessitat de sortir d’Espanya“. El Dr García-Valdecasas apunta que, “el treball amb els becats és molt satisfactori. Saben el que volen, tenen ambició més enllà de la simple formació assistencial, i una gran capacitat de treball“.

Després d’estudiar la carrera de Medicina i Cirurgia a la Universitat de Saragossa, la Dra. Farah Al Shewly va completar la seva formació a l’Hospital Universitari de Guadalajara, on va finalitzar l’especialitat MIR. Ha presentat la seva tesi doctoral a la Universitat d’Alcalá amb menció cum laude amb la tesi “Implants de pròtesis laminars polimèriques i pròtesis de col·lagen biodegradables en defectes de paret abdominal: Estudi del procés regeneratiu tissular i del comportament mecànic”. En l’actualitat cursa un Màster a la Universitat de Barcelona sobre Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic.